Blodcancerförbundets Webbshop Blodcancerförbundets Webbshop

Om

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet är en patientförening vars huvudsyfte är att stödja dem som drabbats av en blod- eller blodcancersjukdom, närstående och personal verksamma inom vuxenhematologin. Vidare arbetar förbundet för att bidra till ökad forskning inom blodcancerområdet genom den fond vi disponerar över, Blodcancerfonden. Att sprida kunskap om blodcancer samt att öka kännedomen om hur det är att leva med en blod- eller blodcancersjukdom är andra viktiga mål för oss. 

För att uppnå detta erbjuder vi bland annat utbildade stödpersoner, kunskapsgivande temadagar, diagnosbroschyrer, medlemstidningen Haema, informationsfilmer på Youtube samt appen Blodcancerstödet. Dessutom arbetar vi intressepolitiskt för att förbättra livet för landets blodcancerdrabbade, både i egen regi men även via vårt aktiva engagemang i den intressepolitiska organisationen Nätverket Mot Cancer. 

FÖR KUNSKAP & LIVSKRAFT! 

Mejla oss

Returpolicy     Allmänna villkor